Upprepa din senaste beställning
Tom

Ordbok

A AA B D E F H I K L M O P S T U

A Aberration, Acantamöba, Afaki, Allergisk reaktion, Amblyopi, Aniridi, Anisometropi, Asfäriska kontaktlinser, Avlagringar AA Åderhinnan B Bioinert material, Blisterförpackning, Brytningsindex D Diagnostiska linser, Digital linsmeter, Dioptrivärde E Endoteliala blåsor, Enzymatisk rengöring F Försurning H HEMA, Hornhinnans resistens mot bakterier, Hornhinnedystrofi, hornhinneendotel, hornhinneepitel, Hornhinneerosion, Hornhinneödem, Hydrogel, Hypoxi och Hyperkapni I Immunoglobuliner (antikoppar), Iris K Kelering, Konjunktival hyperemi, Kontaktlins defekt, Kontaktlinsansökan, Kontaktlinsuttorkning L Långsynthet (Översynthet) M Materialsvällning O Obekväma kontaktlinser, Ögon ackommodation, Ögonglob P Progressiva linser S Senhinnan (Ögonvita), Strålkroppen T Trakom U Utgångsdatum för kontaktlinser

Logga in