Kan jag använda mina kontaktlinser längre än rekommenderat?

Contact lenses banner

Kan jag använda kontaktlinser längre än rekommenderat?

Räck upp handen ifall du någonsin har använt dina kontaktlinser längre än vad du borde ha gjort? Tyvärr har de flesta av oss gjort det nu och då. Kanske har du gjort det för att dra ner lite på kostnaden? När det är lite tight just innan löning, vad gör några dagar extra? Eller har du månadslinser, men bara använder dem någon dag i veckan? Då går det väl bra att fortsätta använda dem efter de första 30 dagarna? Eller så har du helt enkelt glömt att byta ut dina linser i tid. Vi förstår. Livet är hektiskt! Men det är viktigt att du är medveten om ditt kontaktlinsan­vändningssche­ma och håller dig till det. Överanvändning av dina kontaktlinser kan leda till obehag, suddig syn, och i värsta fall leda till infektion. Låt oss kolla på varför detta är ett nej-nej och vilka riskerna är.

Vad händer med linserna om du bär dem längre?

Dagliga engångslinser, tvåveckorslinser och månadslinser är inte utformade för att hålla längre än den angivna användningspe­rioden. Endagslinser är mjuka och tunna, med en komplex passform, så deras ömtåliga struktur är mindre hållbar. 14-dagarslinser är något tjockare och månadslinser är vanligtvist tjockast då de "överlever" längst. Men låt inte det få dig att tro att de är oövervinnerliga.
Alla mjuka kontaktlinser är designade för att tillåta syre passera genom linsen till hornhinnan (syrepermeabi­litet), men när linsen överstigit dess livslängd, börjar de inbyggda vägarna som tillåter syre att strömma igenom, brytas ner. Kort sagt, när du använder linserna längre slits de ut. Detta innebär att passformen, motståndet mot avlagringar och syrepermeabilitet försämras. Och detta är de möjliga konsekvenserna:

Ill-fitting lenses

Du vet känslan av ett par nya och fräscha kontaktlinser? Precis...det är ingen känsla! Det beror på att dagens linser är utformade så att det nästan känns som om du inte har några linser alls. Men linser som används efter utbytningsdag, kan bli förvrängda. Förvrängda linser kan vara obekväma att bära och kan snabbt leda till irriterade och smärtsamma ögon.

Trasiga linser

Linser kan gå sönder, även under de bästa omständigheterna. Men ju äldre och ömtåligare de blir, desto lättare kan de gå sönder. Om en lins går sönder i din hand, är det inte ett stort problem. Om din lins däremot skulle gå sönder i ditt öga har du ett värre problem. Du behöver försöka få bort alla delar av linsen och besöka din ögonläkare omgående för att säkert få ut envisa småbitar och förhindra ytterligare obehag och infektioner.

Syrebrist

För friska ögon är det viktigt att näthinnan, hornhinnan och andra delar får tillräckligt med syre. Syrepermeabiliteten hos varje typ av lins minskar ständigt över tiden och när den rekommenderade användningstiden har gått, kan de mikroskopiska strukturerna i linsen som transporterar syre brytas ner och kan då inte leverera en tillräcklig tillförsel av syre. Detta kan leda till röda och irriterade ögon, en brännande känsla och kan eventuellt leda till långsiktiga komplikationer.

Smutsiga linser

Smuts och andra föroreningar kallas för avlagringar. Tyvärr börjar avlagringar bildas på dina linser så snart de tas ut ur sin sterila förpackning. Korrekt rengöring (av tvåveckors- och månadslinser) är mycket viktigt, men det finns ingen rengöringslösning som kan avlägsna 100 % av avlagringarna. När avlagringar börjar bildas på linserna kan synen bli grumlig, och i slutändan kan smutsiga linser bli giftiga och leda till obehag och allvarliga infektioner.

Slutliga tankar

Många kontaktlinsbärare ignorerar rekommendationerna att de inte ska använda linserna längre än vad som är föreskrivet, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Även om konsekvenserna av att bära gamla kontaktlinser inte märks av eller påverkar dig direkt, är det viktigt att komma ihåg att du kan göra en långvarig skada på din syn. I korthet, våra råd och råd från specialister är följande:

  • Använd inte dina kontaktlinser längre än föreskrivet:byt ut månadslinser efter en månad och dagslinser efter en dag!
  • Använd inte kontaktlinser under 24 timmar eller när du sover: endast vissa linser tillåter detta, och även då endast i samråd med din optiker eller ögonspecialist.
  • Använd inte dina kontaktlinser efter utgångsdatum: utgångna linser uppfyller inte längre de nödvändiga kvalitetsstan­darderna och är nästan alltid förvrängda!

Det är helt enkelt inte värt risken att förlänga deras livslängd med ytterligare några timmar, dagar eller veckor. Linser kan bytas ut, men det kan inte dina ögon.Ta därför väl hand om dem och respektera glasögonens livslängd!

Kommentarer

Har du en fråga?