Integritetspolicy

Behandling av Personuppgifter

1. Administratör

Administratören för dina personuppgifter är Alensa s.r.o., registrerade vid Českomoravská 2408/1a, Prague 9 – Libeň, 190 00, identifieringsnum­mer: 27179681, registrerad i Handelsregistret hos Kommunala Domstolen i Prague, sektion C, 102359 (hädanefter kallad “administratör”).

2. Kategorier för Personuppgifter

Alensa s.r.o. behandlar nödvändiga personuppgifter under Artikel 6, del 1.(b) av EUROPAPARLAMENTET (EU) 2016/679 OCH RÅDETS FÖRORDNING, vilka är nödvändiga för att ingå ett kontrakt med Alensa, s.r.o., inklusive:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Leveransadress
 • Fakturaadress
 • Billing address
 • Bank konto detaljer
 • Information om linsreceptet, inklusive styrka / sfär, baskurva, diameter, axel, cylinder, ADD-styrka, typ av lins eller märke
 • Digitalt foto på ditt giltiga kontaktlins läkarrecept

Vi behandlar också följande personuppgifter:

 • Kommunikation mellan administratören och Kund
 • Rekord Register på webbplatser som hanteras av Alensa, s.r.o.
 • Foton som visar kunder som bär glasögonen (behövs för att kontrollera kvaliteten på multifokala glasögon)

3. Behandlingstid

I enlighet med gällande lag är förvaring och bearbetning av personuppgifter i syfte att utföra kontraktets utförande och i syfte att registrera kontraktet och eventuell framtida tillämpning och skydd av parternas rättigheter och skyldigheter för ovanstående syfte i en period av 10 år från det senaste kontraktets utförande, om inte annat föreskrivs i lagen om upprätthållande av avtals dokumentationen under en längre period. Den behandling som avses ovan är möjlig enligt artikel 6, del 1. (b) av EUROPAPARLAMENTET (EU) 2016/679 OCH RÅDETS FÖRORDNING: “Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”

Foton används bara för inspektion och utvärdering av kvaliteten på dina glasögon och raderas efter kvalitetskontrollen har slutförts.

4. Överföring av Personuppgifter till Tredje Parter

Om inte lagen kräver, kommer Alensa s.r.o inte lämna ut dina personuppgifter till ett tredje part. Alensa, s.r.o. förklarar att alla personuppgifter är konfidentiella och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Förutom vid några undantag, inkluderar:

 • Transportörer, leverantörer och utdelningsställen - endast de personuppgifter som krävs för att leverera varorna, behandla klagomål eller hantera returer kommer att meddelas till våra leveranspartners.
 • Betygstjänstle­verantörer - endast de personuppgifter som krävs för att tilldela ett betyg meddelas.
 • Betalningsportal - endast de personuppgifter som krävs för att betala för beställningen meddelas.

Annan användning av din personliga information inkluderar:

 • Analys- och marknadsförin­gsleverantörer och programvara - för att anpassa erbjudanden och rikta in rätta erbjudanden
 • E-post- och SMS-programvarule­verantör - för kommunikation­sändamål, aktiverat via opt-ins
 • Social media - kommunikation, plugins och kontolänkning
 • Kundtjänstverktyg och leverantörer - för att underlätta kundvård och kommunikation
 • Molntjänstleve­rantörer
 • Offentliga, finansiella och juridiska myndigheter - i syfte att hantera juridiska rättigheter och skyldigheter

Administratören avser inte att överföra dina personuppgifter till ett tredjeland (ett land utanför EU) eller till andra internationella organisationer.

5. Marknadskommu­nikation

Kommersiella meddelanden kan skickas till din e-postadress av Alensa s.r.o.Denna procedur är tillåten enligt lag nr 480/2004 Coll. Artikel 7, del 3 i informationssam­hällets tjänster, såvida du inte beslutar att avvisa i framtiden.
Om du bestämmer dig när som helst att du inte längre vill få våra e-postmeddelanden, följ länken för borttagning som finns längst ner i varje e-post brev eller alternativ för borttagning i din kontoöversikt på vår hemsida.
Alensa s.r.o. kommer att behålla e-postadressen i tre år efter det senaste köpeavtalet mellan de två parterna.

6. Rättigheter för Data

Du kan när som helst komma åt och uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på din kundkonto profil. Enligt villkoren i förordningarna har du följande rättigheter:

 • att begära administratören tillgång till din personliga information
 • Information om vilken data som behandlas
 • att uppdatera eller korrigera din personliga information
 • the deletion of your personal
 • radering av dina personuppgifter (om inte sådan borttagning av personuppgifter strider mot bestämmelserna i denna artikel och Alensas s.r.o.s legitima intressen)
 • för att begränsa behandlingen av din personliga information
 • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Om du har några frågor eller frågor om vår hantering eller behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post: GDPR@alensa.eu, eller kontakta Kontoret för Personuppgifter.

7. Cookies

Vår hemsida använder cookies för att göra vår sida relevant, intressant och användarvänlig för dig. Cookies är små filer som sparas på din dator, smartphone eller annan enhet och används i din webbläsare.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • att komma ihåg dina inloggningsup­pgifter
 • för att varukorgen ska fungera korrekt
 • att upptäcka din webbhistorik för att få dig relevanta erbjudanden
 • för att förbättra vår webbplats genom att övervaka besök, aktivitet och olika funktioner på webbplatsen

Vissa cookies samlar in information som används av tredje part, och dessa cookies från tredje part stöder våra reklamaktiviteter direkt. Till exempel kan information om produkter som köpts på vår webbplats visas av en reklambyrå som en del av visning och anpassning av webbannonser på din valda webbplats. Du kan dock inte identifieras personligen av dessa uppgifter.

De cookies som används på vår hemsida kan delas in i två grundläggande typer. Session cookies tas bort så snart ditt besök på vår webbplats slutar. Hållbara cookies förblir lagrade på din enhet längre eller tills du tar bort dem manuellt (den period som en cookie är kvar på enheten beror på cookiens egna inställningar och dina webbläsarinställnin­gar).Cookies kan också delas med funktionalitet. Analytiska cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats genom att förstå hur människor använder det; konverterings cookies hjälper oss att analysera prestanda för olika försäljningska­naler; spårningscookies, som, när de kombineras med konverterings cookies, hjälper oss att analysera prestanda för olika försäljningska­naler; remarketing cookies gör att vi kan anpassa innehållet i annonser och deras riktiga inriktning. och viktiga cookies, som är viktiga för grundläggande webbplats funktionalitet.

Alla cookies som används av denna server används i enlighet gällande EU-cookie lagar.

Du kan ta bort cookies när som helst, men i så fall kan du förlora all information som gör att du snabbt och effektivt kan komma åt vår webbplats, inklusive anpassning inställningar.

Se till att din webbläsare är uppdaterad och kontakta deras kundservice för hjälp och instruktioner om du inte är säker på hur du ändrar dina integritetsin­ställningar.

Avvisa cookies

Användningen av cookies är en del av din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan avvisa cookies med din webbläsare eller begränsa dem till dina valda typer.

Du kan hitta information om webbläsare och hur du ställer in cookie inställningar på följande webbplatser:

8. Länkar

Vi visar innehåll som länkar till webbplatser från tredje part. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser sekretess praxis och innehåll. Om du klickar på en länk från tredje part, observera att du lämnar vår sida, och de personuppgifter du anger kommer inte längre att omfattas av denna policy. Läs dessa företags sekretesspolicy för att se hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

9. Datasäkerhet

Datasäkerhet är mycket viktigt för oss, så vi har infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledande åtgärder för att skydda och säkra data som samlas in via vår hemsida. Vi vill dock ändå påminna dig om att överföring av information via Internet sker på egen risk.

10. Ändringar i denna Integritetspolicy

Eventuella förändringar i behandlingen av personuppgifter kommer att finnas tillgängliga på denna sida. Vi granskar regelbundet vår överensstämmelse med vår Behandling för Personuppgifter, särskilt för att den ska överensstämma med nya lagar och bestämmelser om dataskydd.

11. Kontakta oss

Vid eventuella frågor eller förfrågningar angående denna policy, tveka inte att kontakta oss på den nedan angivna kundtjänst adressen eller via e-postadressen: gdpr@alensa.eu.

Kontaktuppgifter för kundtjänst:
+46 844 68 36 23
info@alensa.se

Dataskydd Personal:
Andrea Ornsteinova
dpo@alensa.eu

12. Effektivitet

Denna sekretesspolicy gäller från 20.05.2018.