Köp- och användarvillkor

Tack för att du besöker webbutiken Alensa. Alensa.se är en del av det större Alensa-nätverket, som erbjuder originalkontak­tlinser och relaterade produkter av bästa kvalité till hela Europa. Denna sida innehåller alla riktlinjer och villkor som du, kunden och användaren av Alensa.se webbshop, samtycker till vid användning av vår webbplats och slutförandet av ett köp här. När du bekräftar ett köp på Alensa.se kommer du att se en kryssruta som visar att du har läst och förstått dessa villkor och följaktligen att du samtycker till dem. Mer information och ytterligare förklaringar finns på olika informationssidor som finns på Alensa.se. Vi förbehåller oss rätten att hänvisa till informationen på dessa sidor och antar att kunden har läst och förstått dem.

Navigation

 1. Inledande bestämmelser
 2. Ägande
 3. Användning av vår webbplats och våra kampanjer
 4. Köpeavtal
 5. Betalning och priser
 6. Problem med betalningen
 7. Fraktkostnader
 8. Leveranstider
 9. Problem med leverans
 10. Garanti och retur
 11. Klagomål om varor och tjänster
 12. Frånträda avtalet
 13. Alternativ tvistlösning (ADR) & Tvistlösning online (ODR)
 14. Integritetspolicy
 15. Giltigt recept krävs

1. Inledande bestämmelser

De allmänna köp- och användarvillkoren nedan gäller vid köp på Alensa.se. De allmänna köp- och användarvillkoren definierar och fastställer de avtalsmässiga förbindelserna mellan Köparen och Säljaren. Alla avtalsförbindelser regleras av tjeckisk lag. Om avtalspartnern är en konsument, ska alla avtalsmässiga förbindelser som inte är reglerade här regleras av den tjeckiska civillagen (Akt nr 89/2012 förf.saml) och konsumentlagen (Akt nr. 634/1992 förf.saml). Om avtalspartnern är en affärsverksamhet, ska alla avtalsmässiga förbindelser som inte är reglerade här regleras av den tjeckiska handelslagen (Akt nr. 513/1991 förf.saml), senaste versionen.

Allmänna villkor och bestämmelser gäller inte i fall där Köparen är en juridisk person eller en person som vid beställning av varor agerar inom ramen för sitt företag eller sitt eget yrke. Varor köpta på Alensa.se är inte avsedda för återförsäljning. Säljaren utfärdar inte fakturor utan moms. Köparen får endast köpa en mängd varor som motsvarar ett normalt behov.
Om Köparen beställer eller köper en mängd varor som Säljaren, baserat på tillgänglig information, bedömer som avsedd för återförsäljning, förbehåller sig Säljaren rätten att annullera beställningen. Om ett köpeavtal redan har ingåtts har säljaren rätt att dra sig ur köpeavtalet. I så fall ska Köparen och Säljaren ömsesidigt återbetala alla genomförda transaktioner.

2. Ägande

Alla produkter och tjänster tillhandahålls av huvudoperatören för Alensa-nätverket. Våra logistikcenter är baserade i Tjeckien. Vår webbplats Alensa drivs av Alensa s.r.o., registrerad på följande adress:
ALENSA, s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Prag 9

VAT-nummer: CZ27179681

Varumärket Alensa, allt innehåll på webbplatsen och allt marknadsförin­gsmaterial som publiceras av varumärket Alensa är immateriella rättigheter som tillhör huvudoperatören för Alensanätverket och skyddas av upphovsrättslagar.

Beställningar

Avtalet för köpet är ingånget i och med att Köparen bekräftar sin beställning i beställningsfor­muläret, tillgängligt på nätet. En beställning kan även bekräftas över telefon. Om Köparen inte explicit nämner i fältet ”Meddelande till säljare” att hen begär tryckt bevis på beställningen och en bipacksedel, godkänner hen att dessa enbart tillhandahålles i digital form. Genom att lägga en beställning på Alensa.se, bekräftar Köparen att hen har läst och godkänner köp- och användarvillkoren. Köparen har möjlighet att särskilja leveransadressen från fakturaadressen, och om nödvändigt addera ett meddelande till beställningsfor­muläret. Hänvisade uppgifter är senare automatiskt inkluderade i skattsedeln.

3. Användning av vår webbplats och våra kampanjer

Kunden kan fritt använda vår webbplats antingen som gäst eller som registrerad användare. Kunden är skyldig att använda vår webbplats på ett ansvarsfullt och korrekt sätt och följa våra villkor. I händelse av missbruk har Alensa rätt att tillfälligt eller permanent förbjuda användaren att använda vår webbplats och våra tjänster.

Förordningar

Alensa tillåter användare att använda vår webbplats endast för lagliga ändamål:

 • Lokala, nationella och internationella lagar får inte brytas.
 • Skada, bedrägeri och/eller obehörig reklam i någon form är förbjudet.
 • Sexuellt explicit innehåll eller innehåll som är hatiskt, stötande, våldsamt, diskriminerande, trakasserande etc. är förbjudet.
 • Användning under falsk identitet är inte tillåten.

Användare är fria att lämna kommentarer på vår webbplats. Kommentarerna får dock inte vara avsedda att skada vårt rykte eller andras rykte, och de får inte heller vara avsedda att vilseleda eller trakassera andra användare. Observera också att kommentarer inte är avsedda för reklam eller för missbruk av kampanjer, såsom att dela återförsäljarkoder. Kommentarer som innehåller reklam kommer att tas bort och blockeras.

Regler för rabatter

Vårt värvningsprogram (återförsälja­rrabattsystem) är inte längre tillämpligt eftersom det har avslutats från och med 31.12.2018. Eventuell kredit som erhållits i enlighet med programvillkoren gäller tills den har använts.

För att förhindra missbruk kan endast en kampanjkod aktiveras vid varje given tidpunkt. För att kontrollera vilken kod du har aktiverat eller för att ersätta en aktiv kod med en annan kampanjkod, gå till fältet "Kampanjkod" i din varukorg.

Redan rabatterade artiklar är inte berättigade till ytterligare rabatter. En rabatterad produkt kan identifieras med ett genomstruket eller överstruket pris, som ersätts av ett reducerat pris. Det är inte möjligt att tillämpa kampanjkoder eller ytterligare rabatter på denna typ av produkter.

Brottsliga handlingar och tekniskt missbruk

Användare är strängt förbjudna att införa virus eller annan tekniskt skadlig programvara på vår webbplats och att göra någon form av digital attack på vår webbplats eller våra servrar. Dessa former av missbruk betraktas som brott och kommer att rapporteras till myndigheterna. I händelse av ett sådant brott kommer Alensa att samarbeta fullt ut med myndigheterna och förse dem med all information som krävs för ett fullständigt åtal enligt lagen.

Alensa kommer inte att hållas ansvarigt i händelse av att vår webbplats skadas av skadlig programvara eller digitala attacker.

Guider och information på våra informationssidor

Alensa strävar efter att förse sina användare med användbar information om ögonvård, linser och glasögon. Detta ska ses som allmän hälsoinformation och tips, och inte som direkt medicinsk rådgivning. Dina specifika medicinska behov måste behandlas av en professionell ögonspecialist. Du bör aldrig bortse från medicinsk rådgivning från din ögonläkare för allmän information som presenteras här. Du bör aldrig vänta med att uppsöka en ögonläkare på grund av information som finns på vår webbplats. Informationen här är endast till för att stödja vanlig daglig ögonvård och garanteras inte vara fullständig.

4. Köpeavtal

Baserat på Köparens registrering på Webbplatsen kan Köparen få tillgång till sitt användargränssnitt. Från sitt användargränssnitt kan Köparen beställa varor. Det är inte möjligt att göra ett köp utan att skapa ett användarkonto (registrering).

Köpeavtalet anses ingånget när köparen bekräftar sin beställning i beställningsfor­muläret vid check-out. Genom att lägga en beställning hos Alensa bekräftar köparen att han har läst dessa villkor och följer dem. Genom att slutföra ett köp och kryssa i rutan på din beställning att du har läst och förstått våra villkor, bekräftar du att du är myndig att ingå ett bindande avtal och har ett giltigt recept för de linser du beställer. Du bekräftar härmed att den information du tillhandahåller är giltig och exakt som den har ordinerats av din ögonläkare. Du bekräftar också att ditt recept är mindre än 12 månader gammalt, vilket krävs enligt svensk lag. Du, kunden, ger ditt samtycke till att vi kontaktar din ögonläkare för att verifiera din receptinformation, om det behövs. Du förstår att det är ditt ansvar att genomgå regelbundna ögonundersökningar och upprätthålla ett aktuellt recept. Alensa ansvarar inte för eventuella konsekvenser till följd av avvikelser från ditt recept.

Inköpsbevis och fakturaanteckningar

Om köparen inte uttryckligen anger i fältet "Ytterligare information" att han/hon behöver ett utskrivet inköpsbevis och en bipacksedel, samtycker han/hon till att dessa endast kommer att levereras i elektronisk form. Fakturor kan laddas ner från användarens personliga profil på Alensas webbplats i översikten "Mina beställningar" efter att en beställning har skickats. Dessutom kan fakturor alltid erhållas genom att kontakta kundtjänst. Köparen kan skilja leveransadressen från faktureringsa­dressen och, om så krävs, bifoga en anteckning i beställningsfor­muläret. Dessa uppgifter inkluderas sedan automatiskt i skattedokumentet.

Alensas adress på alla fakturor kommer alltid att vara adressen till vår huvudoperatör i Tjeckien; denna adress kan inte ändras till någon lokal adress. Varje faktura kommer att ha datumet för den dag då en order skickas och aldrig för den dag då en order görs. Datumet på fakturan kan inte ändras av Alensa. Det är möjligt att inkludera ytterligare information på en faktura, till exempel födelsedatum eller namn på ett barn, men denna information måste skrivas i fältet "Ytterligare information" innan beställningen slutförs. Fakturor kan inte ändras efter att en beställning har gjorts.

Alensa förser sina kunder med en faktura för varje order. Om köparen behöver mer än en faktura, vänligen kontakta vår kundtjänst för att begära en dubblett.

5. Betalning och priser

Presentkortet (nedan kallat "kupong") som utfärdas av säljaren är värt det belopp som anges på kupongen. Kupongen är i elektronisk form i PDF-format, som köparen får via e-post efter att betalningen har krediterats säljarens konto. Varje Kupong har en unik kod, är tidsbegränsad och kan endast lösas in i Alensa.se e-butiken. Kupongen kan inte bytas ut mot pengar. En oanvänd Kupong kan inte bytas ut mot en annan kupong eller kompenseras på något annat sätt. Om en beställning som betalats med Kupongen avbryts, hävdas eller hävs från köpeavtalet återbetalas det belopp i form av en kreditering på kundkontot för den köpare som löst in Kupongen.
Varning:
Kupongen kan endast betalas med kontantlösa transaktioner.
Kupongen kan inte betalas med kontant betalning vid leverans eller med kundkredit.

Du kan välja mellan följande betalningsmetoder i vår webbutik:

 • Kreditkort: Visa, Visa Electron, Mastercard eller Maestro
 • PayPal: Kreditkort eller PayPal-konto
 • Betalning med presentkort
 • Klarna

Med Klarna Checkout kan du handla enklare, mer flexibelt och säkert på nätet. Utan krångel och utan lösenord identifierar vi dig i tjänsten varefter du kan välja det betalsätt som passar dig bäst.
Du kan betala med Klarna faktura, Klarna konto, kort eller med direkt bank. Då du lämnar information i kassan godkänner du Klarnas villkor som du hittar i kassan. Ifall du har frågor gällande betalning ber vi dig direkt vara i kontakt med Klarnas kundtjänst .

Betalning med presentkort

Betalning med presentkort är endast möjlig med ett presentkort som köpts i Alensa.se e-shop. Varje kupong har en unik kod och är tidsbegränsad. När köparen väljer att betala med presentkort måste han/hon ange den unika koden från presentkortet i fältet "Rabattkod" i "Varukorg" när han/hon lägger sin beställning. Kupongen kan endast lösas in för ett engångsköp, till sitt fulla belopp. Om värdet av köpet överstiger värdet av kupongen betalar köparen endast skillnaden. Betalning av mellanskillnaden följer villkoren för transaktionen, se Betalningsalter­nativ. Kupongen kan användas för att betala för alla varor eller tjänster som erbjuds av e-butiken.
Om en försändelse som betalats med Voucher inte accepteras, returneras försändelsen till säljaren. Säljaren annullerar köparens beställning och köpesumman återbetalas. I detta fall återförs beloppet för Voucher till Köparens kundkonto i form av en kredit. Om köpet har betalats med en Voucher och pengar (tilläggsbelopp) kan köparen bestämma i vilken form han eller hon vill återlämna tilläggsbeloppet (till köparens bankkonto eller också som en kreditering på kundkontot).

Priser på Alensa

Alla priser, produkter och frakt, som visas i webbutiken är inklusive moms. Alla bonusar eller rabatter är giltiga, så länge de visas på Alensa.se webbsida. Säljaren förbehåller sig rätten att korrigera priset på produkterna innan de skickas om det visar sig att produkterna har erbjudits till ett felaktigt pris. I detta fall måste kunden informeras om det korrekta priset och godkänna prisjusteringen. I annat fall kommer köpeavtalet inte att ingås och beställningen kommer att annulleras av säljaren.

Alensa förbehåller sig rätten att ändra priser beroende på marknadsförändrin­gar, konkurrens, krav från producenten etc. Vi strävar efter att hålla de lägsta priserna på den svenska marknaden, men kunderna är fria att begära lägre priser så länge som alla villkor som anges på sidan för lägsta prisgaranti har uppfyllts.

Om du upplever svårigheter med genomförandet av betalningen eller har frågor gällande produktpriserna, är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@alensa.se.

6. Problem med betalningen

 • Kontrollera först med din bank eller PayPal-konto för att se om transaktionen har gått igenom och för att ta itu med eventuella tekniska problem med din betalning.
 • Om din betalning gick igenom men inte visas som betald i vårt system, vänligen kontakta oss på info@Alensa.se, så validerar vi din betalning med vår ekonomiavdelning.
 • Om du har problem med betalningssidan kan du försöka komma åt ditt Alensa-konto från en annan webbläsare eller enhet. Om det behövs kan du kontakta vår kundtjänst för att försöka betala via telefon.

7. Fraktkostnader

Fraktkostnader

DHL

Order under 630 kr

129 kr

Order över 630 kr

129 kr

PostNord

Order under 630 kr

49 kr

Order över 630 kr

GRATIS

Budbee

Order under 630 kr

29 kr

Order över 630 kr

GRATIS

Budbee - Hemleverans

Order under 630 kr

65 kr

Order över 630 kr

GRATIS

UPS Express

Order under 630 kr

99 kr

Order över 630 kr

99 kr

Notera:

 • Leveranspriset inkluderar moms
 • Varje pris är slutligt, oavsett vilken betalningsmetod, och inkluderar packning och frakt
 • Fraktkostnader är INTE beroende av beställningens totala storlek och vikt
 • Gratis leveranserbjudanden gäller för standardleveran­salternativ (PostNord och Budbee)
 • Beställningar skickas endast efter betalningen har gjorts

Leverans efter betalning

Alensa skickar endast paket efter att betalning har mottagits. Vissa specifika kontaktlinspa­rametrar, på grund av deras sällsynthet, kanske inte finns i lager vid köptillfället. Alensa kommer att reservera dessa linser för kunden och omedelbart beställa dem direkt från tillverkaren. Betalning sker vid beställningsti­llfället, inte vid leveranstillfället. Betalning för artiklar som inte finns i lager måste ske omedelbart för att bekräfta din reservation av dessa artiklar.


Lägga till produkter till beställning

Notera att med tanke på den stora volymen beställningar som behandlas av vårt lager, kan vi inte garantera möjligheten att slå samman eller ändra slutliga beställningar. Om du vill slå samman mer än en order eller lägga till eller ändra en slutförd beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst omgående och vi kommer att bedöma möjligheten för varje beställning individuellt. Detta är endast möjligt under kundtjänstens öppettider (8:00 till 16:00). Din order anses vara fullständig vid betalningstillfället. Om du vill lägga till något måste du göra en ny order då tilläggsleveran­savgiften gäller.

8. Leveranstider

Fraktmetod Beräknad leveranstid
DHL 1–2 vardagar efter beställningen har skickats
PostNord 2–4 vardagar efter beställningen har skickats
Budbee 2–4 vardagar efter beställningen har skickats
Budbee - Hemleverans 2–4 vardagar efter beställningen har skickats
UPS Express 1–3 vardagar efter beställningen har skickats

Notes:

 • Om din beställning placerades före 12:00 kommer den att skickas den dag du placerade den
 • Om din beställning placerades efter klockan 12:00 kommer den att skickas följande arbetsdag
 • Du får ett spårnummer / länk så att du kan följa leveransen online
 • Beställningarna varken bearbetas eller skickas under helgarna
 • Beräknade leveranstider gäller från det att ett paket skickas och inte från det ögonblick som en beställning görs

Spårning av leverans

Eftersom Alensa hanterar ett stort antal beställningar varje dag är kunden ansvarig för att spåra sin egen försändelse. Du kommer att få ett spårningsnummer som gör att du kan följa försändelsen online. Om du inte får spårningslänken i e-postmeddelandet som bekräftar försändelsen måste du kontakta vår kundservice. De kommer att förse dig med en spårningskod på begäran.

Leveranstider för ej lagerförda produkter

Vissa kontaktlinser med unika parameterkombi­nationer kanske inte finns i lager. Vi reserverar dessa åt dig och beställer dem direkt från tillverkaren. Detta innebär att de kommer att ha en längre beräknad leveranstid. Leverans av speciella kontaktlinser som inte finns i lager beror ofta på våra leverantörers leveransvillkor och kan ta upp till 2-4 veckor.

När du väljer och beställer dina linser kommer du att få en indikation på det förväntade leveransdatumet på produktsidan. Detta kan ändras när du har valt parametrarna för dina kontaktlinser. Kunden är ansvarig för att följa detta noga under beställningspro­cessen.

Alensa leveranstider för icke-lagerförda produkter Alensa leveranstider för icke-lagerförda produkter

När du har valt dina specifika parametrar visas en ny beräknad leveranstid för dessa parametrar, som visas ovan. Observera att informationen "i lager" anger den allmänna tillgängligheten för en produkt från vårt företag. Det betyder inte nödvändigtvis att din unika kombination kommer att finnas i lager. Se endast det förväntade leveransdatumet bredvid rullgardinsmenyerna för leveransinformation som gäller din specifika beställning. Eventuella förväntade leveransförseningar bekräftas när du fortsätter till varukorgssidan och igen i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Kunden informeras om endast en del av beställningen finns i lager vid tidpunkten för orderbekräftelsen, och beställningen skickas först när alla produkter finns tillgängliga, om inte annat anges. Alensa har rätt att justera tillgänglighet och beräknad leveranstid efter att beställningen har gjorts.

Beställningar som innehåller både icke-lagerhållna linser och lagerhållna linser

När du har valt de rätta parametrarna för var och en av dina önskade produkter och innan du slutför och betalar beställningen, var vänlig och dubbelkolla varje beräknad avsändan för varje enskild produkt i din varukorg.

Det kan förekomma situationer då en tillverkare har några svårigheter med produktion och leveransen från vårt lager inte kan garanteras fullt ut. Leveranstiden beror alltid direkt på våra leverantörers villkor och kan ta flera veckor. Ej lagerhållna kontaktlinser i beställningen är vanligtvis linser med mycket ovanliga dioptriska parametrar etc. som vi inte fysiskt har i lager. Leveranstiderna är indikativa och baseras på den kortaste väntetiden. Detta anger det förväntade datumet för avsändning av produkterna från vårt lager och är en del av tabellen där köparen anger de dioptriska parametrarna.

Förhandsgranskning av avsändningsdatum:
Alensa non-stock products delivery times basket Alensa non-stock products delivery times basket

Genom att bekräfta och slutföra betalningen för beställningen, accepterar kunden att hela beställningen kommer att sändas först efter att alla produkter finns i lager. Sändning av lagerhållna produkter före avsändning av icke-lagerhållna produkter kommer endast att tillåtas under särskilda omständigheter. Om så önskas kan kunden betala en extra leveransavgift (lika med vanliga leveranskostnader).

9. Problem med leverans

DHL Express kräver en signatur vid leverans. Se till att någon kommer att vara närvarande vid din leveransadress under leveranstiderna måndag till fredag. Leveranser sker inte på helger.

Vi ansvarar inte för förseningar av leveransen orsakade av våra logistikpartners eller situationer utanför vår kontroll såsom väder, helgdagar etc..Tänk på att vi tillhandahåller ett uppskattat leveransdatum som föreslagits av våra leveranspartners. I sällsynta fall kan vissa paket anlända utanför den föreslagna tidsramen. För att garantera den smidigaste möjliga frakten, rekommenderar vi att du uppger din fullständiga adress (gatunamn, gatunummer, postadress och postnummer), samt ett telefonnummer som våra logistiska samarbetspartners kan nå dig på vid behov. När beställningen väl har skickats iväg, kommer du få tillgång till ett spårningsnummer som gör att du kan följa försändelsen över nätet. Tveka inte att kontakta oss om du märker av något problem med paketspårningen. Vår kundtjänst kommer försöka lösa dina problem så snabbt och smidigt som möjligt.

Om ett paket inte kan levereras av någon anledning kan det hållas i ett lokalt postkontor för logistikcenter för återleverans eller upphämtning. Om paketet inte upphämtas kan paketet återlämnas till oss eller förstöras. Därför är det köparens ansvar att säkerställa att paketet kommer att tas emot vid den angivna adressen och att kommunicera med leveransbolaget direkt med eventuella förfrågningar när paketet är i transit eller lagrats. Förstörda paket kommer inte att ersättas eller återbetalas.

Reklameringsprocess

Om ett paket har bekräftats att ha tappats, saknas eller levereras felaktigt, kommer vi att inleda en reklamering med vår leveranspartner. För att kunna inleda reklameringen krävs två bekräftelser:
1.) En undertecknad förklaring från kunden om att paketet inte mottogs, som skickas till oss inom 20 dagar efter den påstådda leveransen.
2.) Verifikation från leveransbolaget om att paketet har borttappats.

När reklameringspro­cessen pågår, kommer vi snabbt att ge dig en återbetalning eller skicka en ny order.Vi kan inte behandla återbetalningar eller skicka nya paket medan ett aktuellt paket är i frakt och tills det officiellt konstaterats borttappat av kuriren. Var medveten om att varje leveransföretag följer ett annat protokoll och kan kräva en period på upp till 21 dagar för att undersöka och verifiera förlorade eller felaktiga paket.

Skadad förpackning

Kontaktlinser och tillbehör levereras i stadiga förpackningar i storlek som är anpassad efter innehåll, för att du ska kunna känna dig trygg med att du får dina produkter levererade i ett utmärkt skick. Men, i händelse av att paketet är skadat, ta inte emot paketet från sändebudet och ange orsaken i leveransproto­kollet, t.ex. ”Betydande skada på förpackningen”, ”Vattenskada” osv. Kontakta oss omgående, så att vi snabbt kan ge dig svar angående ditt problem och sända iväg en ny leverans till dig.

10. Garanti och retur

Garantin på 24 månader påbörjas i och med att Köparen mottar varorna. Om den köpta produktens förpackning eller medföljande bipacksedel anger ett förfallodatum i enlighet med särskilda bestämmelser, gäller garantin till och med förfallodatum. Vanligtvis erbjuder vi kontaktlinser med längre hållbarhet än 24 månader. Alla våra produkters bäst-föredatum är tillgängliga i webbutiken. Om du har några frågor eller funderingar kring bäst-föredatumen är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@alensa.se.

Reklamera en beställning som betalats med ett presentkort

Om en beställning som betalats med en presentkupong reklameras, återbetalas det belopp som betalats med kupongen i form av en kreditering på kundkontot för den köpare som använde kupongen. Om köpet har betalats med en kupong och pengar (tilläggsbetalning) kan köparen bestämma hur han eller hon vill att tilläggsbetalningen ska återbetalas (till köparens bankkonto eller också i form av en kreditering av kundkontot).

Returer måste uppfylla samtliga följande villkor:

 • Linsförpacknin­gen/arna måste vara oöppnade, oskadade och i återförsäljande tillstånd
 • Det får inte ha gått mer än ett år ifrån det att produkterna köptes ifrån Alensa.se.
 • Hela varan måste returneras utan att några komponenter saknas.
 • Returnering av glasögon och solglasögon anges nedan.
 • Vår kundtjänst måste alltid kontaktas innan retur görs.
 • Produkter som returneras under den annulleringspe­rioden (inom 30 dagar efter mottagandet) återbetalas till fullo.
 • Returer av oöppnade varor som gjorts efter att den 30-dagars annulleringspe­rioden har löpt ut kommer att bedömas beroende på produktens garanti och utgångsdatum (som tidigare nämnts måste produkten vara i säljbart skick). Produkterna måste dock returneras till Alensa.se inte senare än 365 dagar från det ursprungliga köpdatumet.
 • Ifall Alensa har gjort ett fel och skickat fel produkter måste du rapportera detta till kundtjänst inom 30 dagar från mottagandet av varorna.

I enlighet med EU: s bestämmelser om hälsa och säkerhet

Returpolicyn gäller:

 • Returer gjorda inom den annulleringspe­rioden (30 dagar).
 • Retur av oöppnade, oanvända, oskadade varor inom garantin
 • Felaktigt levererade produkter (rapporteras inom 30 dagar från mottagandet)
 • TopVue och Gelone nöjdhetsgarantin (endast möjligt inom 60 dagar efter mottagandet)
 • Produkter som ska skickas för en kvalitetskontroll

Klagomål och retur

Om du önskar att returnera en skadad eller felaktig produkt, rekommenderar vi att du placerar den i en stadig låda och sänder den som rekommenderad försändelse, för att undvika skador under transporten. Se till att du får/tar ett spårningsnummer/kvit­to/foto på returen som ett bevis på att du returnerar paketet! Vår kundservice kommer att fråga dig om detta ifall du misstänker att något har gått fel med din retur. Om du vill returnera öppnade eller använda kontaktlinser, ska du förhindra att de torkar ut under transporten. Vi rekommenderar att du lägger linserna i en linsbehållare med linsvätska och försluter den väl. Eftersom varje situation med en retur är unik, råder vi dig att alltid kontakta vår kundtjänst på info@alensa.se för vidare detaljer runt just din retur (hur många kontaktlinser kommer att returneras, är förpackningen oöppnad eller ej, inkluderas förpackningen i returen, förpackningens LOT-nummer osv). Produkterna du önskar returnera skall åtföljas av ett reklamationsbrev som beskriver felet med produkten och dina krav (dvs. återbetalning, ny produkt). Köparen står för fraktkostnaden av de returnerade produkterna.

Returer av solglasögon och receptbelagda glasögon:

Våra glasögon och solglasögon kommer med två års garanti. Om du annars vill returnera glasögon eller solglasögon kan detta endast göras inom den 30-dagars ångerfristen. Varorna får inte vara använda eller skadade. Originalförpac­kningen får inte vara förstörd. Om du vill returnera eller byta solglasögon eller bågar, kräver vi att du returnerar hela produkten, inklusive fodralet, ytterlådan, allt inuti lådan, eventuella rengöringsdukar och eventuella identifierande klistermärken eller taggar. Med andra ord måste produkten vara i exakt samma skick som vid mottagandet. Produkten anses vara ofullständig utan någon av dessa föremål. Vid eventuella saknade eller skadade föremål är det inte möjligt att returnera eller byta ut. Tack för din förståelse och överensstämmelse.

Solglasögon, bågar och glasögon levereras i optimalt skick och har kontrollerats noggrant för kvalitet före leverans. I det sällsynta fallet att en av dessa skulle komma skadad eller lida av omedelbara defekter, kontakta kundtjänsten så kommer vi att granska ärendet för att hjälpa dig. Klagomål på skador som orsakats av felaktig användning, felaktig skötsel eller normalt slitage och frekvent användning är dock inte berättigade till ersättning. Ytterligare rabatter eller kompensation kan inte ges för skador som orsakats av kunden själv.

Glasögonsglas tillverkas utifrån specifika, individuella krav och är därför inte berättigade till återbetalning. Endast bågarna kvalificerar sig för eventuellt återbetalning. Detta villkor gäller från det ögonblick glasögonglas tillverkas, även om de inte har skickats än.

Köparen bekräftar också att vid köp av en separat glasögonbåge är säljaren inte ansvarig för skador på glasögonbågen som orsakats av att linserna slipats på ett oprofessionellt sätt av tredje part.

Varje retur måste följa denna procedur

Alensa ansvarar inte för returer som inte har följt den procedur som anges här. Kontakta först vår kundtjänst via kontaktformuläret på webbplatsen eller via e-post för att förklara anledningen till returen samt tillhandahålla ytterligare information som behövs (ordernummer, fullständig beskrivning av artiklarna etc.). Vår personal kommer att granska din begäran för att säkerställa att den uppfyller alla kriterier för utbyte och kommer att ge dig råd om hur du ska gå vidare.

Vår kundtjänst strävar efter att svara inom 1-2 arbetsdagar. När din retur eller ditt byte har godkänts kommer du att få instruktioner om hur du returnerar din beställning. Om returen beror på ett fel i vår onlinebutikk återbetalas ditt porto så snart vi har fått bekräftelse på din retur.

Returförfarandet följer 4 steg: 1. Bekräfta din retur genom att kontakta kundtjänst - 2. Vår kundtjänst kommer att förse dig med returinstruktioner - 3. Packa ditt paket säkert och följ dessa instruktioner - 4. Skicka ditt paket tillbaka till oss

Skicka oöppnade och oskadade paket med kontaktlinser (eller linsvätskor) med posten i en stabil låda, inte i ett kuvert, för att säkerställa att de inte skadas under transporten. Bifoga ett inköpsbevis från Alensa.

Behandlingstid för returer

Alensa kommer att bekräfta att vi har mottagit dina returnerade varor och uppdatera dig om status för din nya beställning. Vi strävar efter att verifiera alla returer inom 30 dagar. Kontakta gärna vår kundtjänst om du känner att det finns någon fördröjning.

Observera att returförfarandet tar något längre tid när solglasögon och receptbelagda glasögon returneras i sin ursprungliga och oskadade förpackning. Detta beror på att äktheten och skicket på returnerade solglasögon först måste undersökas noggrant och verifieras av vår huvudlageravdel­ning.

Köparen förbinder sig att respektera den behandlingstid som krävs för varje retur.

11. Klagomål om varor och tjänster

Alensa kommer inte att acceptera klagomål i fall där produkten redan har kasserats och inte kan undersökas. Vänligen avstå från att kassera misstänkt felaktiga produkter och tillhandahålla fotografiska bevis på eventuella synliga fel eller skador. Vid reklamation måste köparen först meddela vår kundserviceav­delning, där de kommer att få råd om hur de ska gå vidare. Om en produkt måste returneras ska kunden följa det förfarande som anges på vår sida med utbytes- och returpolicy.

Klagomål på TopVue och Gelone-produkter hanteras vanligtvis enligt villkoren i vår TopVue och Gelone-pengar-tillbaka-garanti så länge alla villkor har uppfyllts.

Alensa är en onlinebutik som säljer kontaktlinser och relaterade produkter, inte en optiker eller professionell medicinsk enhet. Detta innebär att det inte är juridiskt möjligt för oss att tillhandahålla provlinser eller byta ut enskilda linser. Alensa kan endast hantera kompletta paket.

Felaktiga/trasiga linser

Om du har klagomål angående kvaliteten på dina kontaktlinser (röda ögon, suddig syn, obekväma, torrhet, irriterande, trasiga), kan du skicka tillbaka linserna till vår returadress, och vi skickar in linserna till tillverkaren för en kvalitetsunder­sökning av linserna. Observera att denna process kan ta upp till en månad eftersom vi väntar på slutresultatet från producenten. Vissa linser kan behöva skickas utomlands för analys, vilket också kan påverka längden på denna process, men alla typer av krav kommer att hanteras inom 30 dagar. När ett tillverkningsfel är bekräftat, skickar vi nya linser till dig med samma parameterinställnin­gar, utan extra kostnad. Dock, i händelse att det inte är ett produceringsfel, kan vi tyvärr inte ersätta dig för linserna eller skicka dig ett nytt par.

Om du vill returnera en skadad eller felaktig produkt, vänligen packa den i en hård låda. Detta för att förhindra skador under transporten. Linser som har skadats ytterligare under transporten kommer inte att accepteras, återbetalas eller bytas ut. För att tillverkaren ska kunna utföra en fullständig kontroll måste du skicka linserna och ALLA förpackningar, inklusive originalkartongen och eventuella återstående, oöppnade blisterförpac­kningar med produktens LOT-nummer. Om du vill returnera en kontaktlins som har packats upp (eller använts) bör du förhindra att den torkar ut under transporten. Placera linsen i ett fodral med lösning och stäng det ordentligt. Eftersom varje returärende är unikt rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst i förväg för att ange de exakta detaljerna för returen (hur många linser som ska returneras, var paketet öppnat eller oöppnat, kommer asken att ingå i returen, kommunikation av LOT-nummer, ...) på info@alensa.se. Den eller de artiklar du vill returnera ska åtföljas av ett brev som beskriver produktens fel och det förväntade resultatet (en återbetalning av tillverkaren eller ersättningslinser). Klagomål och begäran om återbetalning eller byte måste göras inom 6 månader efter mottagandet av varorna.

Observera att när du gör en reklamations på eventuella felaktiga linser, kommer du att bli ombedd att ge ett giltigt recept. Även om det inte finns något behov att presentera ditt recept när du köper linser online, måste du alltid ha ett giltigt recept som inte är äldre än ett år gammalt. När en kvalitetskontroll utförs krävs detta recept för att verifiera om dioptrarna i linserna du har köpt matchar ditt faktiska recept eller inte.

Om ett fel uppstår inom 6 månader från då att du fått kvittot och det har blivit identifierat som ett genuint fel ska produkten anses som bristfällig vid leverans. Köparen är då berättigad att utöva sin rätt att hävda felet inom 24 månader av kvittot.

Missnöje på grund av att ha fått fel parametrar

Kontakta alltid kundservice, omedelbart, om du ser att du har fått fel parametrar, innan du öppnar några av dina förpackningar. Om vi har skickat fel parametrar på grund av vårt fel, kommer du att bli återbetalad eller få nya linser skickade till dig, utan extra kostnad. Om du, kunden, har gjort ett misstag under beställningspro­cessen och de linser som du beställt inte matchar dina föreskrivna parametrar, kan Alensa bara ersätta eller återbetala dem om de är oöppnade, oanvända och oskadade. Du måste ha en officiellt recept som inte är äldre än 1 år. Vänligen var uppmärksam när du beställer för att inte mata in fel värden. Vid tvist har Alensa rätt att begära ditt recept och verifiera det med din faktiska beställning.

Klagomål om att ha mottagit fel produkt eller uppenbara fel kan endast göras inom 30 dagar efter leveransdatum för den produkten . Klagomål som görs senare än 30 dagar efter att ha mottagit produkten kommer inte längre att accepteras. Vi rekommenderar att du alltid kontrollera din produkt omedelbart efter mottagandet och kontaktar oss så snart som möjligt om ett misstag har gjorts.

Missnöje med kontaktlinser av ett nytt märke

Att byta till ett nytt kontaktlinsmärke, även på rekommendation av en ögonspecialist, medför alltid en risk att det nya märket inte passar användaren. Säljaren ansvarar inte för eventuella medicinska komplikationer eller obehag som kan uppstå vid användning av linser av ett icke förskrivet märke. Vi rekommenderar dig att alltid rådfråga din optiker eller ögonläkare innan du provar nya linser. Varje användare har en unik upplevelse, som kan skilja sig markant sinsemellan för samma typ av linser. Alensa tar inte ansvar för eventuella problem som uppstår med linser som köpts utan att först rådfråga en optiker eller läkare. Kunder förväntas alltid ha ett giltigt recept och endast köpa de linser som har ordinerats av deras ögonläkare, utan avvikelser. Detta gäller även för linsvätskor, ögondroppar och sprayer.

Vi kan enbart byta dessa linser vid oöppnad och hel förpackning.

Missnöje med effekten av färgade linser

Den slutliga effekten av färgade linser är en subjektiv upplevelse som kan variera på grund av flera orsaker och förhållanden. För det första kommer effekten att påverkas av ditt ögas pigment. För det andra kan det bli påverkat av externa faktorer, så som ljusförhållanden, smink och klädval. Vidare kan typen av färgad lins (förstärkande eller helfärgade) ge varierande resultat i att täcka din naturliga ögonfärg. Eftersom det är omöjligt att förutsäga resultatet för varje individ, kan vi ej ge återköp på färgade kontaktlinser om du är missnöjd med resultatet. Kunden samtycker, vid köp, att färgade linser inte är återbetalningsbara, såvida inte ett tillverkningsfel eller defekt erkänns av tillverkaren.

Klagomål om solglasögon, bågar och glasögon

Solglasögon, bågar och glasögon levereras i optimalt skick och har noggrant kontrollerats av kvalitet före utsändning. I det sällsynta fallet att någon av dessa skulle ha kommit till skada eller ha uppenbara brister, kontakta vår kundservice så kommer vi att granska ärendet för att hjälpa dig. Klagomål av skador orsakade av felaktig användning, felaktig skötsel eller av normalt slitage och användning är inte berättigade till ersättning. Ytterligare rabatter eller ersättning kan inte ges för skador orsakade av kunden själv.

Men om du tycker att kvaliteten på dina glasögonlinser är bristfällig eller om dina linser är defekta på något sätt kan vi skicka dem för en kvalitetskontroll. Om ett fel upptäcks eller om de bedöms vara av dålig kvalitet kommer vi givetvis att ersätta eller återbetala glasögon.

För att reklamera enkelslipade glasögon, kontakta först vår kundtjänst och se till att inkludera ett giltigt recept - inte äldre än 1 år. När en kvalitetskontroll utförs krävs detta recept för att verifiera om dioptrierna på glasögonlinserna du har köpt matchar ditt faktiska recept eller inte. Du kommer att bli ombedd att returnera dina varor i sin helhet (bågen, glasögonlinserna, de medföljande tillbehören, eventuella etiketter eller broschyrer, etc...). Ta inte bort linserna från bågen!

För att reklamera multifokala/pro­gressiva linser, kontakta först vår kundtjänst och se till att inkludera ett giltigt recept - inte äldre än 1 år. Inkludera även ett frontal foto som visar att du bär glasögonen (som ska användas för bättre centrering) och ett foto från sidan som visar att du bär glasögonen (som ska användas för att bestämma bågens vinkel). Du kommer också att bli ombedd att returnera dina varor i sin helhet (bågen, glasögonlinserna, de medföljande tillbehören, eventuella etiketter eller broschyrer, de små blå papperspåsarna som du fick demolinserna i, det blå kortet, etc...). Ta inte bort linserna från bågen!

Skicka tillbaka annonserade glasögon i det ursprungliga fodralet inklusive rengöringsduken.

Returer som har manipulerats och/eller saknar komponenter kan inte accepteras. Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar glasögon!

Klagomål om vår webbplats och dess innehåll

Alensa förbehåller sig rätten att ändra innehållet på vår webbplats när som helst. Vi strävar efter att förse våra kunder med uppdaterad information, men kan inte hållas ansvariga för tillfälligt felaktig information eller misstag. Detta gäller även tekniska problem orsakade av skadliga attacker eller programvara (virus, hackare, etc.). Om du hittar några problem med vår webbplats eller dess innehåll, vänligen meddela vår kundtjänst så att vi kan åtgärda dessa problem.

Kommentarer från kunder på vår webbplats representerar inte Alensas åsikter eller ståndpunkter och måste betraktas som subjektiva. Sådana kommentarer får inte tolkas som riktlinjer eller råd på något sätt. Alensa kommer att försöka redigera, korrigera eller åtgärda eventuellt vilseledande eller felaktig information. Problematiska eller kränkande användare kommer att hanteras.

Foton på hemsidan är menade att illustrera en riktig version av produkter som erbjuds, men är inte foton av exakt den produkt kunden kommer att motta. Produktbilder som visar artikelnummer, utgångsdatum etc. kan komma, vid beställning, att ha olika nummer unika för din version av produkten. Vissa av våra produkter tillverkas också i flera anläggningar på olika platser, alla ägda av samma, ursprungliga tillverkare. Ett produktfoto kan visa en platsskillnad från den produkt du får. Dessa typer av platsberoende/tid­sberoende unika identifikation­sskillnader betyder inte att den produkt du har fått på något sätt inte är vad den ska vara. Reklamationer som baseras på dessa typer av logiska, självklara tryckskillnader mellan webbsidor och mottagna produkter kommer inte att accepteras.

Returadress

Milena Klimova EXPANDECO-Alensa.se

Svedviksvägen 48

149 43 Nynäshamn, SE

12. Frånträda avtalet

Frånträdande av köpeavtalet

Alla har rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar efter mottagande av varorna. I händelse av frånträdande från kontraktet, måste Köparen iaktta följande villkor:

Returnerade varor skall vara oanvända och i originalförpackning

Varorna får inte vara använda eller skadade. Originalförpac­kningen måste vara obruten. Om kunden öppnar originalförpac­kningen kan produkten inte användas längre, i och med hälso- och säkerhets relegationer. Produkten är inte längre i salufört skick och är inte möjlig att returnera. Detta exkluderar solglasögon och glasögonbågar. Om du vill returnera eller byta solglasögon eller glasögonbågar inom 30 dagar från ditt mottagandedatum av varorna, kräver vi att du returnerar hela produkten, inklusive glasögonfodral, ytterkartong, insatser, rengöringsdukar och eventuella identifierande klistermärken eller taggar. Produkten anses vara ofullständig utan alla dessa artiklar, och som sådan, och en retur eller byte kommer inte att göras. Tack för din förståelse och efterlevnad.

Glasögonsglas tillverkas utifrån specifika, individuella krav och är därför inte berättigade till återbetalning. Endast bågarna kvalificerar sig för eventuellt återbetalning. Detta villkor gäller från det ögonblick glasögonglas tillverkas, även om de inte har skickats än.

Erforderlig dokumentation

Bifoga inköpskvittot som vi utfärdade, dess kopia eller ditt ordernummer. Glöm inte att inkludera ditt bankkontonummer om det behövs.

Varorna måste returneras i sitt originalskick

Vi rekommenderar att returnera varorna i en stadig kartong, istället för ett kuvert (även om det är ett vadderat kuvert). Om leveransen blir skadad under frakten, är vi inte skyldiga att ta emot försändelsen. I händelse av frånträdelse från avtalet, om Köparen iakttar villkoren ovan, ska han eller hon få ett fullständigt återköp, inklusive den ursprungliga fraktkostnaden. Köparen behöver enbart stå för kostnaderna kopplade till att returnera varorna. Återköpet blir krediterat till kundens konto inom 2-10 dagar efter mottagande av varorna i salufört skick.

Pris och förfarande för returer

Om alla nödvändiga villkor har uppfyllts kommer köparen att få full återbetalning. Fraktkostnaderna för returen står köparen för. Alla returer måste behandlas i enlighet med informationen och villkoren som anges på vår bytes- och returpolicysida.

Om en beställning som betalats med en kupong hävs från köpeavtalet, återbetalas det belopp som betalats med kupongen i form av en kreditering på kundkontot för den köpare som använde kupongen. Om köpet har betalats med en kupong och pengar (tilläggsbelopp) kan köparen bestämma i vilken form han eller hon vill att tilläggsbeloppet ska återbetalas (till köparens bankkonto eller också i form av en kreditering på kundkontot).

13. Alternativ tvistlösning (ADR) & Tvistlösning online (ODR)

Konsumenten har rätt att kräva korrigering av sin tvistlösning om de inte är nöjda med det sätt tvisten har blivit löst på eller om de hävdar att säljaren har kränkt deras rättigheter som konsumenter. De kan kontakta säljaren via e-post: info@alensa.se. Om säljaren vägrar att genomföra rättelse, eller inte svarar under en period på 30 dagar från det datum att förfrågan skickades, har konsumenten rätt att lämna in ett klagomål till en nämnd för Alternativt tvistlösning (ADR), juridiskt bundna av den svenska lagen (SFS 2015:671). Klagomål lämnas in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i enlighet med svensk lagstiftning 4§ (2015:671). Klagomålet kan lämnas in digitalt till ARN genom nämndens hemsida - http://www.arn.se/

Konsumenten kan även lämna in sina klagomål digitalt via European Online Dispute Resolution (ODR plattform) - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Definitionen av "konsument" som avses i Alternativ tvistlösning, omfattar fysiska personer som agerar utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Om avtalet ingås för ändamål delvis inom och delvis utanför (avtal med dubbla syften) personens näringsverksamhet, och näringsverksam­hetens syfte inte dominerar leveransens övergripande innehåll, bör den personen också anses vara en konsument. Alternativ tvistlösning skall tillämpas på förfaranden för utomrättslig lösning av tvister som rör avtalsförpliktelser som härrör från köpe- eller tjänstekontrakt mellan en näringsidkare och en konsument. Alternativ tvistlösning skall endast tillämpas på köpeavtal avlagda på distans. Alternativ tvistlösning skall inte gälla för tvister där värdet av fordran inte överstiger €20. Nämnden för Alternativ tvistlösning kan begära en nominell avgift av konsumenten för inlämnande av klagomål, som inte får överstiga €5 inkl. moms.

14. Integritetspolicy

Skyddet och behandlingen av personuppgifter regleras av följande privacy policy .


15. Giltigt recept krävs

I och med att du klickar i att du har läst och förstått våra allmänna köp- och användarvillkor, bekräftar du att du besitter ett giltigt recept för linserna du beställer. Härmed bekräftar du att informationen som du tillhandahåller är giltig och stämmer med vad din ögonspecialist har ordinerat till dig. Du bekräftar även att ditt recept inte är äldre än 12 månader, som det krävs av svensk lag. Du, kunden, samtycker även till att vi, om nödvändigt, kontaktar din ögonspecialist för att bekräfta informationen i ditt recept. Du förstår att det är ditt ansvar att gå på regelbundna synundersökningar och inneha ett uppdaterat och giltigt recept. Alensa.se har inget ansvar för konsekvenserna som kan orsakas från att du frångår ditt recept.