0 kr

Din varukorg är tom

Gå in i varukorgen

Väteperoxid linsvätska och hur man säkert använder den

Linsvätska med peroxid är en av de mest effektiva sätten att hålla dina kontaklinser rena. Det är dock nödvändigt att följa instruktionerna noggrant, då de skiljer sig från användning av universal linsvätska. Anledningen till det är att den innehåller väteperoxid som måste hanteras varsamt och är farligt innan det har neutraliserats från en kemisk reaktion. Tack vara denna reaktion, kan peroxiden eliminera de mesta föroreningarna på linsen. Peroxidlösningar är kända för att kunna rengöra mer på djupet än vad till exempel universala lösningar kan. Under rengöringsprocessen bryter peroxiden upp proteinet och tar bort bakterier och andra föroreningar på linsen. På grund av den naturliga reaktionen, som ger en neutraliserad peroxid, är de utan konserveringsmedel och effektiva allogener.

Det är väldigt viktigt att låta hala processen bli klar. Två-steg lösningar använder två medel för att neutralisera peroxiden. Den mest vanliga, en-stegs lösningen, använder en special gjord linsask, innehållande en katalytisk skiva. Den här skivan är det viktigaste i asken. Var noga med att aldrig använda en linsask gjord för multifunktionell linsväska. Hela rengöringsprocessen tar sex timmar, det kan dock variera mellen olika märken. När reaktionen är klar kan du se att det har slutat bubbla inuti din ask. Då är det säkert att använda, din nu rena, lins. Applicera aldring peroxidlinsvätska direkt i ögonen.

Följande regler bör alltid beaktas vid använding av peroxidlösningar

  • Peroxid vätskor bör aldrig komma i kontakt direkt med ögonen. Det kan orsaka brännskador på hornhinnan. Skadorna läker med tiden, men kontakt för ändå alltid undvikas.
  • Använd alltid det special gjorda asken innehållande en neatraliserande disk. Denna metallplatta är oftast täck i platinum och ser till att den kemiska reaktionen sker.
  • Se till att inte fylla behållaren för mycket men inte heller för lite, linserna ska vara täckta av lösningen. Du kommer märka att de flesta behållarna har en linje till dit du ska fylla.
  • Skaka eller flytta inte behållaren. Lämna den någonstans medan o not shake or move the case. Leave the case standing somewhere desinfektion och neutralisering sker.
  • Ta inte linserna ur behållaren innan neutraliserin­gsprocessen är klar, vilket vanligtvis är 6 timmar.
  • Behållaren ska bytas ut efter längre användning. Katalyseringsskivan förlorar dess effektivitet efter ca 3 månaders användning.

En steg-för-steg guide om hur du ska använda peroxidlösning

Tvätta händerna

Tvätta och torka dina händer noggrant.

Kolla efter skivan

Dubbelkolla ifall behållaren innehåller den neutraliserande skivan.

Lägg dina linser i behållaren

Lägg linserna i den medföljande behållaren. Det är oftar markerad med ett "L" och ett "R" för att komma ihåg vilken som är vilken. .

Tvätta behållaren

Sätt fast behållaren och sköjl linserna snabbt med peroxidlösning ovanför ditt handfat.

Fyll upp till linjen

Fyll behållaren upp till linjen och stoppa i linserna. Stäng och skruva åt ordentligt.

Låt verka i sex timmar, eller mer

Låt bli att pilla med behållaren och lämna den i en stående position. Om lösningen börjar bubbla, är allt i sin ordning. Denna process tar nu ca 6 timmar.

Tvätta händerna igen

Rör inte ögonen, det kan finnas rester av peroxid på fingrarna. Se till att du noggrant sköljer dina händer igen.

Lösningen är neutraliseraa efter att bubblorna har försvunnit

Once the small bubbles inside the case stop, the process is terminated.

Pour out the neutralized solution

När neutraliseringen är klar kan du hälla ut den nu neutrala och ofarliga lösningen och låta asken torka.

Skölj aldrig med peroxid

Om du verkligen vill skölja dina linser igen, innan du sätter i dem i ögonen, gör du det med en saltlösning eller en multifuntionell lösnig. Använd aldrig peroxid på linserna innan du sätter i dem!

Kommentarer

Skicka svara till # - Avbryt
PayPal Maestro Master Card VISA VISA Electron DHL Klarna PostNord
Top